Pozwolenia

» Pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (pobierz PDF)

Pozwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 170605 i 170601

Decyzja wydana przez Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami