Naszymi Klientami są m.in.:
 

 - Urzędy Miast

 - Starostwa

 - Urzedy Gmin

 - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

 - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

 - Parafie

 - Przedsiębiorstwa Produkcyjne

 - Osoby fizyczne, itp.