Witamy na stronie naszej firmy
 

Firma KAN-POL PPHU działa na rynku krajowym od 2003 roku. Zajmujemy się gospodarką odpadami
i transportem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

KAN-POL oferuje usługi w zakresie: demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierają azbest (np. eternit) oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne (np. papa odpadowa, wełna mineralna).

Firma działa w oparciu o decyzje zezwalające na demontaż, transport wyrobów zawierających azbest
i transport odpadów innych niż niebezpieczne. Do prac związanych z usuwaniem azbestu stosuje nowoczesne technologie i zabezpieczenia eliminujące przedostanie się włókien azbestu do powietrza.

W sytuacjach uzasadnionych przepisami firma przeprowadza badanie stężenia pyłków azbestu. Ponadto dysponuje specjalistycznym sprzętem do prac z azbestem, a także własnymi środkami transportowymi. Firma KAN-POL prace demontażowe związane z usuwaniem azbestu zgłasza do Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kadra firmy to pracownicy doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni. W prowadzonej działalności sprawą priorytetową dla firmy jest dotrzymywanie terminów i rzetelność. Na podstawie lat praktyki i pochlebnych opinii wydanych przez instytucje oraz klientów indywidualnych z którymi KAN-POL współpracował, firma zasłużyła sobie na miano wiarygodnej.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Odbiór: papy, wełny mineralnej, azbestu.